Pracownia "Imago"

terapia-edukacja-hobby

Turnusy terapeutyczne

terapiareki1net-45terapiareki1net-52terapiareki1net-41terapiareki1net-37

Zapraszamy do udziału w stacjonarnych turnusach terapii ręki,

które odbędą się w dniach 

29 czerwca – 3 lipca  oraz 10 – 14 sierpnia 2015r.

Zajęcia odbywać się będą  w Centrum Terapii i Rozwoju "Bliżej dziecka",

ul. Sienna 11 ( Psie Pole ),

w godzinach 9-15.

Turnus jest skierowany do dzieci w wieku 4 – 7 lat,

u których obserwuje się trudności

w zakresie motoryki małej, szczególnie:

 1. trudności w wykonywaniu czynności samoobsługowych (ubieranie się, jedzenie itp.)

 2. trudności szkolne związane z grafomotoryką (nieprawidłowy chwyt pisarski, zaburzone tempo pisania itp.)

 3. niechęć w podejmowaniu czynności manualnych ( lepienie, wycinanie, malowanie itp. )

 4. nadwrażliwość bądź podwrażliwość dotykową ręki

 5. obniżone lub podwyższone napięcie mięsniowe w obrębie kończyny górnej

 6. trudności z koordynacją pracy dwóch rąk i koordynacją wzrokowo-ruchową

 7. brak określonej dominacji ręki lub trudności związane z leworęcznością

W ramach turnusu prowadzone będą zajęcia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem elementów:

 1. Metody Dobrego Startu

 2. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 3. Edukacji przez ruch

 4. ćwiczeń grafomotorycznych wg Hany Tymichovej

 5. integracji sensorycznej

 6. treningu czynności dnia codziennego

 7. arteterapii

 8. logorytmiki

Koszt udziału w turnusie wynosi 1350 zł,

zaliczka w wysokości 500 zł płatna do 14 czerwca 2015 (w przypadku udziału w pierwszym terminie)

lub do 31 lipca (udział w drugim terminie).

Uczestnicy mają zapewnione  posiłek oraz ubezpieczenie NNW.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

kontakt@pracownia-imago.pl

tel. 531 779 245